Hallå STEAM! at Schildt high school in Jyväskylä

Please scroll down for the English version!

Temadagarna för naturvetenskap och matematik (Luma) Schildts gymnasium i Jyväskylä ägde rum den 11-12 april 2019. Vårt Hallå STEAM -projekt hade inbjudits att delta i evenemanget. Osmo Pekonen och Johan Stén bidrog med föreläsningarar på svenska om vetenskapshistoriska ämnen. Pekonen talade (två gånger) om temat för sin senaste doktorsavhandling och flertalet andra böcker, dvs. om den Kungliga franska vetenskapsakademiens gradmätningsexpedition till Tornedalen 1736-1737 och dess spår i kulturen.

Johan Stén talade (en gång) om historien om upptäckten av planeterna i vårt solsystem. Också Stén kom att beröra temat för sin senaste doktorsavhandling, nämligen den åbobördiga astronomen Anders Johan Lexell (1740-1784) och hans bidrag till upptäckten av planeten Uranus.

Bägge föredragen var förlagda i den tid då Finland och Sverige var ett och samma rike, och förde därmed fram vår gemensamma vetenskaps- och kulturhistoria. 

 

Efter föredragen ordnade Kristóf Fenyvesi en mångfald av praktiska matematiska bygg- och problemlösningsaktiviteter för eleverna

Anmäl dig NU: http://bit.ly/hallaSTEAM

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: http://bit.ly/HallaSTEAMflygblad

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

***

The Schildt High School in Jyväskylä organized the Science and Mathematics Days on April 11-12 2019, where our Hallå STEAM! project was invited to participate. Osmo Pekonen and Johan Stén held lectures in Swedish on topics of scientific history. Pekonen spoke among others about the scale measurements carried out by the French Royal Academy of Sciences in Tornio Valley in 1736-1737 and the related cultural heritage.

Johan Stén‘s speech entitled “The History of Planetary Finding” elaborated on the Turkish-born astronomer Anders Johan Lexell (1740-1784) finding the Uranus planet. Both presentations dealt with the time when Finland and Sweden were one kingdom and the presentations unveiled the common scientific history and cultural heritage of our countries.

 

After the lecture, Kristóf Fenyvesi arranged STEAM maths-arts building and problem solving activities for the students.

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: http://bit.ly/hallaSTEAM

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://www.experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com