Innovatiivisen STEAM-koulutuksen tutkiminen varhaislapsuudessa

Wise Consulting Finlandin vierailu Experience Workshopin yhteistyökumppaniin, Kukkumäen päiväkotiin

 

Varhaiskasvatuksella on viime vuosina ollut yhä suurempi merkitys lasten menestyksen edistämisessä. Experience Workshopin yhteistyökumppani, Kukkumäen päiväkoti Suomessa on organisaatio, joka on edistynyt merkittävästi tällä alalla. Wise Consulting Finlandin Vietnamin pääedustaja Nguyen Dung ja kollegansa Dieu Nguyen vierailivat Kukkumäellä maaliskuun 2023 lopussa. Vierailu oli erinomainen tilaisuus tutustua Kukkumäen päiväkodin luoviin ja ammattitaitoisiin käytäntöihin varhaiskasvatuksessa.

 

Vierailun isäntänä toimi Jyväskylän yliopiston tutkija ja Experience Workshopin STEAM-johtaja Kristof Fenyvesi, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kukkumäen päiväkodin kanssa STEAM-kasvatuksen edistämiseksi. Vieraita olivat tervehtimässä myös Jukka Janhonen keskuksen rehtorina, Pirkko Karvonen Playful learning -kirjan pääkirjoittajana, sekä Päivi Erkkilä Susanna Hellden-Paavolan kanssa opettajina ja kirjoittajina.

 

Kierros varhaiskasvatuskeskuksen valoisissa tiloissa ja vihreällä pihalla oli luovaa juhlaa. Keskus on kehittänyt ympäristön, joka on sekä jännittävä että hoitava. Suomen ihana kevätsää teki vierailusta entistäkin miellyttävämmän.

Kierroksen yksi kohokohdista oli mahdollisuus nähdä, miten päiväkoti käyttää 3D-tulostinta esiopetuksessa, jota opettaja Jaakko Haavisto esitteli. 3D-tulostinvalmistaja CraftBotin, Jyväskylän yliopiston STEAMupgrade-hankkeen ja Experience Workshopin yhteistyö mahdollisti teknologian käyttöönoton Kukkumäellä. Se on merkittävä osoitus siitä, miten huipputeknologiaa voidaan soveltaa lasten oppimisen edistämiseen hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla.

Lisäksi pohdittiin mahdollisuuksia tulevaan yhteistyöhön varhaiskasvatuksen edistämiseksi muissa maissa, kuten Vietnamissa.

 

Kaiken kaikkiaan vierailu oli erinomainen tilaisuus tuoda esiin Kukkumäen päiväkodin luovaa ja viihdyttävää lähestymistapaa varhaiskasvatukseen, jossa keskus nostaa rimaa STEAMia edistävillä aloitteillaan. On selvää, että Kukkumäen varhaiskasvatuskeskus ja sen henkilökunta ovat tehtävässään vahvistaa pienten lasten tulevaisuutta innovatiivisen ja luovan oppimisen avulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com