Mondrian Blocks on jo 14000 kiinalaisen koululaisen käytössä

Innostavia uutisia Experience Workshopin perustajalta Kristof Fenyvesiltä Pekingistä

Olen innostunut kertomaan äskettäisestä kokemuksestani Pekingissä pidetystä “International Seminar on Innovation in Teaching and Learning Methods Based on Puzzles as Learning Tools” -seminaarista, jossa yhdistin voimani László Mérőn ja Imre Kökényesin, Mondrian Blocks -pulmapelin takana olevien loistavien mielten kanssa. 

Yhteistyömme on johtanut johonkin ihmeelliseen: Mondrian Blocks ovat nyt keskeinen kognitiivisen kehityksen väline 14 000 kiinalaiselle oppilaalle 10 koulussa Haidianin alueella, ja ne ovat inspiroineet kuutta kattavaa kirjaa kognitiivisen kehityksen menetelmistä!

Seminaarin kohokohdat
Seminaari oli ideoiden ja innovaatioiden sulatusuuni, ja se osoitti, miten oppimisvälineet vaikuttavat koulutuksen tulevaisuuteen. Keskeisiä kokemuksia olivat muun muassa:

Maailmanlaajuista yhteistyötä
Asiantuntijat Suomesta, Unkarista, Yhdysvalloista ja Kiinasta, mukaan lukien Pekingin normaalin yliopiston, Pekingin yliopiston, Haidianin kasvatustieteiden akatemian, Jyväskylän yliopiston ja useiden muiden arvostettujen yliopistojen ja oppilaitosten professorit, kokoontuivat vaihtamaan ajatuksia koulutuksen tavoitteista ja opetusstrategioista. Tämä merkittävä, eri puolilta maailmaa tulevien akateemisten oppilaitosten kokoontuminen osoitti sitoutumistaan maailmanlaajuiseen koulutuksen kehittämiseen.

Koulutuksen uudistaminen
Haidian alueen opetuskäytännöt, joissa hyödynnetään leikkimielistä oppimista, aivotiedettä ja kognitiivista psykologiaa, saivat suuren arvostuksen. Tämä lähestymistapa vastaa Kiinan uusia opetussuunnitelmauudistuksia ja takaa tieteelliset ja tehokkaat opetusmenetelmät, jotka perustuvat leikkimielisyyteen ja lasten hyvinvointiin (!). Jotain aivan uutta kiinalaisen koulutuksen osalta!

Oppilaskeskeisyys
Keskityttiin aktiiviseen tutkimiseen, tehtävälähtöisiin ja viihdyttäviin oppimistoimintoihin, jotka rohkaisivat opettajia omaksumaan globaalit kasvatuskäsitteet.

Innovatiiviset opetuskäytännöt
Kerroin suomalaisesta lähestymistavasta leikkisään opetukseen, tekemällä oppimiseen, ja korostin kognitiivisia taitoja, oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja emotionaalista oppimista sekä arviointia koskevan koulutustutkimuksen merkitystä.

Mondrian Blocks opetussuunnitelmassa
Esiteltiin Mondrian Blocks opetusvälineeseen perustuva kiinalainen opetussuunnitelma, ja siinä esiteltiin käytännönläheinen lähestymistapa kognitiiviseen kehitykseen.

Kasvattajien ja oppilaiden vahvistaminen
Seminaarissa korostettiin käytännönläheisen toiminnan merkitystä ja leikillisyyden roolia oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen ja luovuuden kehittämisessä.

Mondrian Blokkien vaikutus
Mondrian Blocks opetusvälineen ja pelin laajamittainen käyttöönotto Kiinassa on osoitus Experience Workshopin yhteistyöstä. On uskomatonta nähdä, miten tämä pulmapeli edistää tuhansien oppilaiden kognitiivisten kykyjen kehittymistä sekä edistää innovointia ja luovuutta.

Tämä seminaari ei ollut vain mielten tapaaminen vaan myös toivonsäde koulutuksen tulevaisuutta varten. Se on muistutus siitä, että kun kokoonnumme yhteen, jaamme ajatuksia ja omaksumme innovaatiot, voimme vaikuttaa merkittävästi koulutusmaailmaan.

Katso koko kiinankielinen julkaisu tapahtumasta täältä (käytä konekäännöstä) “International Seminar on Innovation in Teaching and Learning Methods Based on Puzzles as Learning Tools“: https://mp.weixin.qq.com/s/xBweiInTJKWAWPEmBohyCw 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com