Hallå STEAM goes SuomiAreena / Hallå STEAM på SuomiAreena

Rulla ner för att se den svenska versionen.


The Hallå STEAM project was invited to the SuomiAreena 2019 event in Pori, in partnership with another transdisciplinary research group focusing on innovative music pedagogy. The mingle of the two projects created new bridges between mathematics and music.

Participants:

Osmo Pekonen docent, University of Jyväskylä
Suvi Saarikallio associate professor of music pedagogy, University of Jyväskylä
Mari Tervaniemi research director, University of Helsinki

Moderator: Minna Huotilainen professor of education and brain researcher, University of Helsinki
Other participants: Annina Rintakumpu music teacher, University of Helsinki

In a one-hour joint performance on July 16 on the Market Square of Pori, docent Osmo Pekonen represented Hallå STEAM, explaining the aims of the Svenska Kulturfonden project both in Finnish and in Swedish.

A local group of pre-school kids performed a spectacle combining mathematics and music. Despite the rain, there was an audience of several dozens of interested people.

Photo: Sara E. Miyabe, SuomiAreena

Further references:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/cicero-learning-mukana-suomi-areenassa
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/cicero-verkosto/crosscut-esilla-suomiareenassa

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: http://bit.ly/hallaSTEAM

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://www.experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

 

***

Hallå STEAM-projektet var inbjudet till SuomiAreena 2019-evenemanget i Björneborg tillsammans med ett annat tvärvetenskapligt forskningsprojekt som fokuserar på innovativ musikpedagogik. Mingeln av de två projekten var lyckad och skapade nya broar mellan matematik och musik. I ett en timme långt samfällt evenemang på salutorget i Björneborg den 16 juli redogjorde docent Osmo Pekonen såsom representant för Hallå STEAM-projektet för målsättningarna för Svenska Kulturfondens Hallå-program både på svenska och på finska. 

Deltagarna:

Osmo Pekonen docent, Jyväskylä universitet
Suvi Saarikallio docent i musikpedagogik, Jyväskylä universitet
Mari Tervaniemi forskningsdirektör, Helsingfors universitet

Moderator: Minna Huotilainen professor i utbildning och hjärnforskare, Helsingfors universitet
Andra deltagare: Annina Rintakumpu musiklärare, Helsingfors universitet

En lokal grupp av förskolebarn uppförde ett litet spektakel som kombinerade matematik och musik. En publik på några dussin intresserade åhörare trotsade regnet i Björneborg.

Foto: Sara E. Miyabe, SuomiAreena

Ytterligare referenser:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/cicero-learning-mukana-suomi-areenassa
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/cicero-verkosto/crosscut-esilla-suomiareenassa

Anmäl dig NU: http://bit.ly/hallaSTEAM

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: http://bit.ly/HallaSTEAMflygblad

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com