Neuvottelukunta / Rådgivande styrelse / Advisory Board

Neuvottelukunta / Rådgivande styrelse / Advisory Board

Who are we?

Philippe Longchamps: Teacher and Head of Department at Bilingual Montessori School of Lund, Sweden and Overseas Director of ISAS, International Society for the Advancement of STEAM. Winner of the award “Teacher of the Year in Sweden 2020”, received a M.A. degree in History from UQAM in Canada, B.A. in Education at Malmö University in Sweden and a B.A. in History at Bishop’s University in Canada. Alumni of the Semester at Sea Program of the University of Pittsburgh, USA. His research interests include: multidisciplinary approach in pedagogy, multilingual education, concept acquisition skills and active learning.

Charlotte Graham: Headmaster at Söderparkskolan in Hässleholm, Sweden, received a BA (Hons) in Music from the University of Newcastle upon Tyne in the UK, a BA of Education from the Linnaeus University in Sweden and has completed the Headmaster Training Programme at Umeå University in Sweden. Her main areas of academic interest include facilitating teaching and learning through effective and progressive school leadership.

Mariana Back: Experienced Curator with a demonstrated history of working in Science Centres, Museums and Planetariums. Skilled in Science Education, Curatorial Projects, Innovation Management, Lecturing, and Museum Education. Strong arts and design professional with a Master's degree focused on Science Communication from Dalarna University.

Vem är vi?

Philippe Longchamps: Lärare och arbetslagsledare på Bilingual Montessori School i Lund, Sverige och utomlands direktör för ISAS, International Society for the Advancement of STEAM. Vinnare av priset ”Sveriges Bästa Lärare 2020”, och finalist i Global Teacher Prize 2021.  Har en M.A.-examen i historia från UQAM i Kanada, en B.A. i utbildning från Malmö högskola i Sverige och en B.A. i historia vid Bishop's University i Kanada. Alumner från semesterprogrammet till sjöss vid University of Pittsburgh, USA. Hans forskningsintressen inkluderar: multidisciplinärt förhållningssätt inom pedagogik, flerspråkig utbildning, samt hållbart och aktivt lärande.

Charlotte Graham: Rektor på Söderparkskolan i Hässleholm, Sverige, har en BA (Hons) i musik från University of Newcastle upon Tyne i Storbritannien, en BA of Education från Linnéuniversitetet i Sverige och har genomgått rektorsutbildningen vid Umeå universitet i Sverige. Hennes huvudsakliga områden av akademiskt intresse inkluderar att underlätta undervisning och lärande genom effektivt och progressivt skolledarskap.

Mariana Back: Experienced Curator with a demonstrated history of working in Science Centres, Museums and Planetariums. Skilled in Science Education, Curatorial Projects, Innovation Management, Lecturing, and Museum Education. Strong arts and design professional with a Master's degree focused on Science Communication from Dalarna University.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com