Robotiikka ja topologia Ulvilassa / Robotics and topology in Ulvila

Vårt Hallå STEAM-team besökte Ulvilan lukio den 20 januari 2020. Vi förverkligade två olika workshops, var och en på 1 h 30 min. Inalles deltog 80 elever i evenemanget som var en del av skolans speciella “Vetenskapsvecka”.


I den första workshopen bjöd Kristóf Fenyvesi och Johan Stén eleverna att testa den praktiska robotverktygssatsen 4Dframe Mechatronics. Eleverna var ivriga att själva designa, skapa och styra sina robotar.


I den andra workshopen förklarade Osmo Pekonen en hel del elementär topologi med hjälp av en stympad ikosaeder (den bekanta svartvita fotbollen) som utgångspunkt. Tillsammans med bägge grupperna lyckades han inte bara experimentellt framta utan också teoretiskt härleda Leonhard Eulers berömda polyederformel V – E + F = 2. På så sätt illustrerades själva idén om ett matematiskt bevis.

 

Anmäl dig NU: 

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: 

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

***

The Hallå STEAM team visited Ulvilan lukio on the 20th of January 2020. We realized two different workshops, each of 1h 30 min. A total of  80 pupils attended the day which was part of the school’s special Science Week.


In the first workshop, Kristóf Fenyvesi and Johan Stén invited students to try the hands-on robotics toolkit 4Dframe Mechatronics. Students were eager to design, create and control their robots. 


In the second workshop, Osmo Pekonen explained some elementary topology, using a truncated icosahedron (or a commonly patterned soccerball) as a starting point. With both of the groups that attended his workshop, he managed not only to experimentally induce but also to theoretically deduce Leonhard Euler’s famous formula V – E + F = 2. The lecture thus illustrated the very idea of a mathematical proof.

 

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: 

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://www.experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com