Szamárfüles STEAM-játszótér az ÉlményMűhellyel Pécsen

Az ÉlményMűhely programjai a fesztiválon:

Szamárfüles STEAM-játszótér

A különleges szépségű Warka víztornyokat Arturo Vittori olasz építész mutatta be a Velencei Biennálén, azóta Etiópiában használják őket ivóvíz kondenzálására. Az ÉlményMűhely óriás 4Dframe készletének segítségével elkészítjük a torony csaknem 6 méter magasságú modelljét dr. Fenyvesi Kristóffal (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), a Nemzetközi ÉlményMűhely Matematikai- Művészeti Mozgalom vezetőjével. Szabó Ildikó (ANK-Pécs), az ÉlményMűhely pedagógiai koordinátora, Dr. Vörös László, a Pécsi Tudományegyetem tanára és az ÉlményMűhely műhelyvezetője és Mihály Judit (ANK-Pécs) közreműködésével további kreatív foglalkozásokat kínálunk a Szamárfül Fesztiválon résztvevő minden korosztálynak. 

Időpontok és helyszín:
aug. 17., 15.00–19.00, Zsolnay Negyed, Kékváza udvar
aug. 18., 10.00–19.00, Zsolnay Negyed, Kékváza udvar
aug.19., 10.00–19.00, Zsolnay Negyed, Kékváza udvar 

Kecskemét város 650. születésnapjára felépített 650 centiméter magasságú Warka Víztorony a kecskeméti városháza előtt, a Csiperó 2018 Ifjúsági Fesztiválon. Fotó: Bús Csaba.

Az el­ső íz­ben 2012 nya­rán meg­szer­ve­zett Szamárfül Fesztivál kö­zép­pont­já­ban i­dén is a gye­re­kek, a csa­lád, a kö­zös já­ték és az él­mé­nyek áll­nak. Pécs kul­tu­rá­lis vá­ros­ré­sze az is­ko­la­kez­dés e­lőtt ó­ri­á­si ját­szó­ház­zá vál­to­zik, a­hol a kéz­mű­ves és ze­ne­i fog­lal­ko­zá­sok mel­lett ze­nés és báb­szín­há­zi e­lő­a­dá­sok­ra is el­lá­to­gat­hat­nak Sa­nyi csa­csi ba­rá­ta­i. A fesztivál ideje alatt kirakodóvásár várja a kézműves portékák szerelmeseit.

További részletek: www.szamarfulfesztival.hu

Fotó: Kis Tamás.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com